Monthly Archives:

IV Spotkanie Projektu BIOAKOD

CZWARTE SPOTKANIE
29.04.2014, godz. 11.00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej
ul. Żeromskiego 116, sala nr 155