Komitet Sterujący

BIOAKOD
Komitet Sterujący Projektu został powołany do pełnienia funkcji doradczych w zakresie rozwiązywania spraw problemowych i zarządzania projektem. Komitet Sterujący ściśle współpracuje z kierownikiem projektu.


dr inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
– kierownik projektu.
Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
– przewodnicząca Komitetu Sterującego.

Członkowie Komitetu Sterującego:
1. Prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych,
1. dr hab. Przemysław Mikołajczak, prof. IWNiRZ,
3. dr hab. Katarzyna Schmidt- Przewoźna, prof. IWNiRZ,
4. Monika Urbaniak.