O Projekcie

BIOAKOD Celem projektu BIOAKOD jest opracowanie technologii wytwarzania odzieży o właściwościach pielęgnacyjnych i wspomagających leczenie chorób dermatologicznych.  Surowcem do wytwarzania bioaktywnej odzieży będą celulozowe włókna  naturalne: len oraz bawełna organiczna, gwarantujące pozytywne oddziaływanie na parametry fizjologiczne użytkownika oraz wykluczające reakcje alergiczne. Dzięki opracowanemu systemu personalizacji wyrobów możliwe będzie dostosowanie odzieży do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, także z widoczną niepełnosprawnością.

Opracowana bioaktywna odzież wpłynie w dużym stopniu na poprawę jakości życia użytkowników ułatwiając im prowadzenie często uciążliwych terapii leczniczych, gwarantując im jednocześnie dobre samopoczucie, tzw. well-being oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Wyroby opracowane w ramach projektu BIOAKOD będą stanowić nowa jakość na rynku odzieżowym z przeznaczeniem dla osób cierpiących na choroby dermatologiczne, niepełnosprawnych oraz seniorów. Z danych pochodzących z Eurostat (European Statistical Data Support) wynika, że wzrasta średnia wieku społeczeństwa europejskiego. Przewiduje się, iż procentowy udział społeczeństwa w wieku powyżej 65 lat w stosunku do całej populacji europejskiej wzrośnie z 17,1% w roku 2008 do 30% w roku 2060, co w wymiarze liczbowym oznacza wzrost liczby osób starszych w Europie w tym okresie o około 67 mln –  z poziomu 84,6 mln w roku 2008 do 151,5 mln seniorów w roku 2060. Przewiduje się, iż w roku 2020 około 25% całej populacji europejskiej będą stanowiły osoby starsze oraz niepełnosprawne.

Zadania w ramach Projektu:

  1. Opracowanie wymagań dla bioaktywnej odzieży o właściwościach leczniczo-pielęgnacyjnych.
  2. Opracowanie całościowego łańcucha technologicznego wytwarzania odzieży oraz przygotowanie niezbędnych surowców naturalnych.
  3. Opracowanie technologii barwienia barwnikami naturalnymi o właściwościach prozdrowotnych.
  4. Opracowanie technologii enkapsulacji ekstraktów zielarskich oraz nanoszenia mikrokapsuł na powierzchnię naturalnych celulozowych płaskich wyrobów włókienniczych.
  5. Badania jakościowe wyrobów włókienniczych zawierających ekstrakty z roślin zielarskich.
  6. Personalizacja – przygotowanie odzieży dla indywidualnych potrzeb użytkowników z dysfunkcją ruchu i schorzeniami skórnymi.
  7. Ocena bioaktywności wyrobów włókienniczych zawierających ekstrakty z roślin zielarskich.
  8. Analiza ekonomiczna i środowiskowa efektów projektu.